Registracija

Kotizacija se plaća na dan takmičenja i iznosi 10 evra.

Za igrače slabije od 10-og kju-a, kotizacija se ne plaća